مدیریت


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

امیرحسین آزاد نیا

  مرتبه علمي :

 استادیار

 رشته تحصيلي :

 مهندسی صنایع

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 azadnia.ie@gmail.com

  تلفن تماس :

01143217209     

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع  بین الملل در گروه مدیریت

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

سیلابس مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی سیلابس مدیریت اجرایی