حقوق


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

مهدی اسماعیلی

  مرتبه علمي :

 استادیار

 رشته تحصيلي :

 حقوق کیفری و جرم شناسی

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصص

  آدرس پست الكترونيك :

 dresmaeli@yahoo.com

  تلفن تماس :

09112223927
 

 

  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه حقوق

مقطع

نام رشته

سیلابس

دکتری

دکتری

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

حقوق کیفری و جرم شناسی

حقوق خصوصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حقوق خصوصی

سیلابس حقوق کیفری و جرم شناسی

سیلابس حقوق خصوصی

سیلابس حقوق جزا و جرم شناسی

سیلابس حقوق خصوصی