مهندسی مکانیک


  • مدیر گروه

esmaili ghadir.JPG

  نام و نام خانوادگي :

شبنم حسینی

  مرتبه علمي :

 استادیار

 رشته تحصيلي :

 مهندسی مواد

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

  sh.hosseini@iauamol.ac.ir

  تلفن تماس :

01143217210     

 

 

  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه مکانیک

مقطع

نام رشته

سیلابس

دکتری

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژِی

سیلابس دکتری

سیلابس ارشد