شیمی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

صمد خاکسار مقامی

  مرتبه علمي :

دانشیار

 رشته تحصيلي :

 شیمی

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

samadkhaksar@yahoo.com

  تلفن تماس :

43217076

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه شیمی

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

سیلابس شیمی تجزیه