مهندسی شیمی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

مجتبی معصومی

  مرتبه علمي :

مربی

 رشته تحصيلي :

 مهندسی شیمی

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 

  تلفن تماس :

 

 
 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه مهندسی شیمی

مقطع

نام رشته

سیلابس

دکتری

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی

مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی