روانشناسی


  • مدیرگروه

  نام و نام خانوادگي :

ارسلان خان محمدی

  مرتبه علمي :

 استادیار

 رشته تحصيلي :

 روانشناسی

مقطع تحصیلی:

 دکتری تخصصی

  آدرس پست الكترونيك :

 Ar.khanmohammadi@gmail.com

  تلفن تماس :

43217330

 
  • رشته های تحصیلی مجتمع بین الملل در گروه روانشناسی

مقطع

نام رشته

سیلابس

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

سیلابس روانشناسی بالینی

سیلابس روانشناسی عمومی